Chocolate Bar - Milk Classic

Chocolate Bar - Milk Classic

Regular price €3.80


Olivier's bar of milk chocolate. The taste of Olivier's chocolate in a bar.Olivier's tablet melkchocolade. De smaak van echte Belgische chocolade in een tablet.Olivier's tablette de chocolat au lait. Le goût du chocolat Belge en tablette.